Beneficial owner.

 

Zasady opodatkowania odsetek przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania omówione będą w oparciu o przepisy art. 11 Modelowej Konwencji OECD, bowiem większość polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oparta jest na wzorcu wypracowanym w ramach OECD. Konwencja przewiduje, że odsetki opodatkowane są zarówno w państwie rezydencji podmiotu otrzymującego odsetki, jak również w państwie źródła, czyli w państwie, w którym odsetki powstały. Przepis art. 11 ust. 5 Modelowej Konwencji OECD formułuje powszechnie akceptowaną regułę, że miejscem powstania odsetek jest to państwo, którego rezydentem jest płatnik odsetek. Nie ma zatem znaczenia, czy odsetki obciążające polskiego rezydenta będą wypłacone z rachunku prowadzonego w banku zagranicznym, czy z banku polskiego. W każdym przypadku państwem źródła będzie Polska. Przechodząc do omówienia zasad opodatkowania odsetek, to zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 Modelowej Konwencji OECD podlegają one opodatkowaniu po pierwsze w państwie rezydencji podmiotu, któremu są wypłacane na zasadach przewidzianych w przepisach podatkowych obowiązujących w tym państwie i co ważne objęte jest obowiązkiem typu dokumentacja cen transferowych. Pojęcie beneficial owner, czyli ekonomicznego właściciela jest kluczowe w determinowaniu kwalifikacji personalnej korzyści wynikających ze stosowania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w alokowaniu praw do podatków pomiędzy umawiającymi się państwami w odniesieniu m.in. do odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *