Druk 3D teraz jest używany zarówno do rozgrywki, jak i fabrykacji np. pierwowzorów.

W powszechnej mentalności ludzi drukowanie 3d to stosunkowo nowatorska technika, która zaczyna się rozwijać. 1wsze druki w tej technologii miały miejsce jednakże w latach 80, a prace wiązane z wizją tej techniki rozpoczęto już w początkowym etapie lat ’70. Warto pamiętać też, że w technice 3D zrobiono już niemal wszystko. Jest to kiepska informacja dla ludzi dopiero w chwili obecnej inwestujących w ten projekt. […]